Szukaj w mieście
Gdański Uniwersytet Medyczny » Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym » Lekarsko-dentystyczny

80-210 Gdańsk, Pomorskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, Zobacz na mapie
Tel: (58) 349-10-05
Fax: (58) 349-10-68
WWW: http://www.informator.gumed.edu.pl/2
Email: deanmed@gumed.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Lekarsko-dentystyczny Lekarsko-dentystyczny - Magisterskie stacjonarne Lekarsko-dentystyczny - Magisterskie niestacjonarne wieczorowe

Studia trwają 5 lat. Pogram pierwszych dwóch lat obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, przedmiotów o treściach humanistycznych, a także podstawy nauczania przedmiotów kierunkowych (materiałoznawstwo, stomatologia zachowawcza i endodoncja przedkliniczna, protetyka, ergonomia).

Na III, IV i V roku kontynuowane jest nauczanie przedmiotów kierunkowych (stomatologii zachowawczej i endodoncji, stomatologii wieku rozwojowego, periodontologii, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, gerostomatologii, ortodoncji, radiologii stomatologicznej, patologii jamy ustnej) oraz realizowany jest program z zakresu przedmiotów ogólno-lekarskich (chirurgii i onkologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, chorób zakaźnych, otorynolaryngologii, dermatologii i wenerologii, alergologii, ftyzjatrii, neurologii, okulistyki, psychologii klinicznej, psychiatrii, anestezjologii i reanimacji, medycyny katastrof i medycyny ratunkowej, fizjologii ciąży, fizjoterapii, medycyny sądowej, zdrowia publicznego, patomorfologii, patofizjologii, farmakologii, stomatologii społecznej, radiologii).

Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie wakacyjnych praktyk programowych z zakresu pielęgniarstwa, pomocy stomatologicznej, chorób wewnętrznych, chirurgii, stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej. Absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza dentysty.

Po ukończeniu studiów obowiązuje roczny staż podyplomowy, zakończony Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Państwowym (LDEP).