Jesteś w: Home » Gdański Uniwersytet Medyczny » Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Szukaj w mieście
Gdański Uniwersytet Medyczny » Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

80-210 Gdańsk, Pomorskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, Zobacz na mapie
Tel: (58) 349-10-05
Fax: (58) 349-10-68
WWW: http://www.informator.gumed.edu.pl/2
Email: deanmed@gumed.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Lekarski Lekarski  - Magisterskie stacjonarne Lekarski  - Magisterskie niestacjonarne wieczorowe
Lekarsko-dentystyczny Lekarsko-dentystyczny - Magisterskie stacjonarne Lekarsko-dentystyczny - Magisterskie niestacjonarne wieczorowe
Techniki dentystyczne Techniki dentystyczne - Licencjackie stacjonarne Techniki dentystyczne - Licencjackie niestacjonarne wieczorowe

O Wydziale


Wydział Lekarski utworzony został w 1945 roku. Swoimi celami nawiązuje do wielowiekowych tradycji nauk przyrodniczo-lekarskich uprawianych w Gdańsku, zwłaszcza do założonego w roku 1558 Gimnazjum Gdańskiego (Gymnasium Gedanense), zwanego później Akademickim (Gymnasium Academicum sive Illustre, Atheneum Gedanense).

W Gimnazjum Gdańskim utworzono katedrę medycyny i anatomii, którą kierowali wybitni lekarze. Najbardziej znanym wykładowcą był Joachim Oelhafius, rodowity gdańszczanin, który wsławił się m.in. tym, że w 1613 roku, jako pierwszy w Europie północnej, wykonał publiczną sekcję zwłok. Równie wybitnym profesorem był anatom Jan Kulmus, który w 1732 roku wydał w Gdańsku wielki atlas anatomiczny “Tabulae anatomicae”. Dzieło to doczekało się wielu wydań i było tłumaczone na kilka języków.

Wydział Lekarski kształci studentów na trzech kierunkach studiów – lekarskim (6-letnie jednolite studia magisterskie) i lekarsko-dentystycznym (5-letnie jednolite studia magisterskie) oraz technikach dentystycznych (3-letnie studia I-szego stopnia – licencjackie). Wysoki poziom kształcenia na Wydziale potwierdziła Państwowa Komisja Akredytacyjna udzielając pięcioletniej akredytacji na kształcenie na obu kierunkach magisterskich oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych działającej przy Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych.

Wydział prowadzi również od 2002 roku kształcenie na kierunku lekarskim w języku angielskim.

Na Wydziale Lekarskim wraz z Oddziałem Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kształci się 2363 studentów. W grupie tej znajduje się 434 studentów zagranicznych uczących się w języku angielskim na lekarskim Oddziale Anglojęzycznym. Pochodzą Oni z krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Indii oraz Nigerii.

Na Wydziale Lekarskim absolwenci mogą również kontynuować dalsze kształcenie w ramach 4-letnich studiów doktoranckich, w których uczestniczy kilkudziesięciu lekarzy. W ponad 62-letnim okresie działalności Wydział wykształcił 13.474 lekarzy, 4.520 lekarzy dentystów oraz 91 licencjatów.

Aktualną strukturę Wydziału tworzy 69 Katedr, Zakładów i Klinik, a podstawowe zadania dydaktyczne na Wydziale realizuje 662 nauczycieli akademickich, w tym 98 pracowników samodzielnych, wśród których 40 posiada tytuł naukowy profesora. Efektem dynamicznej działalności naukowo-badawczej jest przeprowadzenie 1831 przewodów doktorskich, 290 przewodów habilitacyjnych oraz ponad 160 osób uzyskało tytuł naukowy profesora. Nauczanie oparte jest o własne zaplecze dydaktyczne zlokalizowane w blisko od siebie oddalonym kompleksach nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych.

Wśród obiektów dydaktycznych wyróżnia się gmach Zakładów Teoretycznych o kubaturze 62.300 m3, oddany do użytku w 1975 roku, z trzema amfiteatralnymi salami wykładowymi, będący siedzibą 12 katedr i zakładów, nowocześnie wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą oraz nowoczesny budynek dydaktyczny Atheneum Gedanese Novum przy Alei Zwycięstwa z w pełni wyposażonymi salami seminaryjnymi i reprezentacyjną salą wykładową Auditorium Primum.

Praktyczne zajęcia kliniczne realizowane są w Akademickim Centrum Klinicznym oraz w niektórych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w Gdańsku. Akademickie Centrum Kliniczne jest największym szpitalem północnej Polski, który dysponuje kilkudziesięcioma budynkami położonymi w rejonie ulic Dębinki, Smoluchowskiego i Klinicznej. Większość budynków wzniesiono w latach 1908-1927. Obecnie działalność dydaktyczna powiązana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych odbywa się 58 klinikach i zakładach posiadających łącznie ponad 1200 łóżek szpitalnych.

Obiekty szpitala są systematycznie modernizowane, zaś kliniki i zakłady wyposażane w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną. W 2007 roku przystąpiono do realizacji budowy nowoczesnego szpitala klinicznego Centrum Medycyny Inwazyjnej, które pomieści większość jednostek zabiegowych, nowoczesne sale dydaktyczne oraz kompleks rekreacyjny.

W klinikach obok zajęć służących praktycznemu przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu lekarza i kształceniu podyplomowemu, świadczone są wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze nie tylko dla ludności Trójmiasta i sąsiednich miast, ale także dla całego północno-środkowego regionu Polski. Intensywnie rozwijane są badania naukowe zarówno w zakresie badań podstawowych jak i klinicznych. W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla grupy 61. wydziałów i instytutów medycznych Wydział Lekarski GUMed znajduje się w I kategorii jednostek prowadzących badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych.

Od 1998 roku Wydział Lekarski bierze udział w Programie SOCRATES/Erasmus, a obecnie w ramach programu The Lifelong Learning Programme. W ramach tego programu wymieniamy z partnerskimi uniwersytetami Unii Europejskiej studentów w celu odbycia części studiów; nauczycieli w celu wygłaszania wykładów oraz wprowadziliśmy Europejski System Transferu Punktów (ECTS).

oprac. prof. Janusz Moryś


Jednostki


Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Dziekan:
prof. dr hab. Janusz Siebert

Adres: M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.: 58 349 10 05 - sprawy studenckie
58 349 10 06 - sprawy naukowo-organizacyjne