Szukaj w mieście
Gdański Uniwersytet Medyczny » Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa » Pielęgniarstwo

80-210 Gdańsk, Pomorskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, Zobacz na mapie
Tel: (58) 349-22-22
Fax: (58) 301-16-15
WWW: http://www.gumed.edu.pl
Email: info@gumed.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo - Licencjackie stacjonarne Pielęgniarstwo - Licencjackie niestacjonarne wieczorowe Pielęgniarstwo - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pielęgniarstwo - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pielęgniarstwo - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne wieczorowe Pielęgniarstwo - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących świadczenie opieki zdrowotnej, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych, promocję i edukację zdrowotną.

Studia obejmują przedmioty ogólne: anatomię człowieka, fizjologię, etc. oraz przedmioty zawodowe: teorię pielęgniarstwa, pielęgniarstwo ogólne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczno- psychiatryczne etc. oraz farmakologię, mikrobiologię, patologię, etc.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, poradniach, ośrodkach hospicyjnych.